به زودی

شرکت فورهوم‌کو در سال ۱۳۹۸ با مشارکت چند مهندس پلیمر با سابقه تولید آلیاژهای پلیمری مقاوم در برابر عوامل جوی و هوازدگی نظیر پلیمر پشت آئینه بغل خودروها ، سپر پلیمری خودرو و ال‌ان‌بی و . . . . ایجادشد و کار خود را در تولید لوازم پلیمری مقاوم و مستحکم پلیمری ادامه داد .

0 رور 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه